Om Immediate Alpha

Träffa Immediate Alpha-teamet

Personerna som designade Immediate Alpha förstår användarnas behov av att hitta omfattande investeringsinformation eftersom de också är intresserade av att lära sig om investeringar. Det är därför den här webbplatsen uppfyller syftet att göra investeringsutbildning mer tillgänglig.

Detta team undersökte marknaden och upptäckte att många individer hade svårt att utbilda sig själva om investeringar eftersom det inte fanns något lättsmält innehåll om dem. De flesta artiklar, videor och kurser om denna praxis är partiska eller riktade till publik som förstår det komplexa investeringsspråket. Detta medförde dock bara svårigheter för vanliga människor, särskilt nybörjare.

Som ett resultat designade den här gruppen en webbplats för att ta itu med det problemet och göra det lättare för människor på alla erfarenhetsnivåer att lära sig om investeringar. Det är därför de skapade Immediate Alpha.

Den här webbplatsen fungerar som en "förmedlare" mellan personer som är intresserade av att lära sig om denna aktivitet och utbildningsföretag som kan lära dem om investeringar i allmänhet.

En tillgänglig och kostnadseffektiv webbplats

Teamet bakom Immediate Alpha strävade också efter att göra denna webbplats mycket tillgänglig och kostnadseffektiv. Det är därför det är helt gratis! Om du vill registrera dig för att få kontakt med ett investeringsutbildningsföretag behöver du inte betala extremt höga avgifter.

Dessutom kan Immediate Alpha koppla alla till ett investeringsutbildningsföretag, inklusive individer som inte har en aning om att investera. Du behöver med andra ord ingen specifik erfarenhetsnivå för att använda den här webbplatsen. Egentligen kan du bli ihopkopplad med ett företag som är villigt att lära dig om grunderna för att investera.

Denna webbplats är också tillgänglig språkmässigt. Du behöver inte tala engelska för att använda den eftersom den stöder andra språkalternativ, som spanska, portugisiska, franska och tyska.

Immediate Alphas huvudroll

Immediate Alpha förbinder inte bara blivande elever med lärarföretag utan gör också investeringsutbildning mer tillgänglig än någonsin genom att erbjuda ett gratis, snabbt, enkelt och språkinkluderande sätt att para ihop med företag som kan tillhandahålla instruktionsmaterial och information om denna praxis.